quantum touch healing

Quantum Touch principes

Vervolg

De energie volgt de natuurlijke intelligentie van het lichaam om de noodzakelijke healing toe te passen. De beoefenaar let op deze natuurlijke intelligentie en ‘volgt de pijn’. 

De beoefenaar ontvangt terwijl hij werkt ook ‘healing’. 

Ademtechnieken versterken de levenskracht. 

De gecombineerde adem en meditatie technieken zorgen ervoor dat de energie zich juist richt, wat de kracht vele malen versterkt zoals een ‘laser’ dit doet.

‘Synergie’ is het effect van verschillende beoefenaren die samen werken en is groter dan de som van de delen. Het kan heel krachtig werken!    

Ieders gave, zowel in het leven als in ‘healing’, is uniek. Sommige mensen hebben speciale talenten om specifieke aandoeningen te behandelen.

Het ‘zenden’ van healing op een afstand is mogelijk en kan zeer effectief zijn. 

Quantum Touch kan makkelijk en ook effectief met andere ‘healing’ toepassingen gecombineerd worden.

Het vermogen om contact te maken met je eigen spiritualiteit, in wat voor vorm je dit ook ervaart, en om hulp vragen geeft een extra dimensie van kracht aan dit werk.